3/4 CỦA MỘT SỐ BẰNG 192 THÌ SỐ ĐÓ LÀ

Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 sẽ giúp các em ôn tập lại những dạng toán trọng tâm cũng như các bài tập, luyện đề nhằm đạt được kết quả tốt vào kỳ thi hoàn thành học kỳ.

Sau đó là các dạng bài tập kỹ năng trọng trọng tâm được tổng phù hợp trong đề cương cứng ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2. Phụ huynh học viên cùng xem thêm nhé.Bạn vẫn xem: 3 phần tư của một số trong những bằng 192 thì số kia là

1. Ôn tập những dạng toán ở học tập kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và những phép tính cùng với phân số

1.1.1 định nghĩa phân số


*

*

1.1.2. đặc điểm cơ bạn dạng của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đã cho.Bạn vẫn xem: Của một vài bằng 192 thì số đó là

Nếu phân chia cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đã cho.

Bạn đang xem: 3/4 của một số bằng 192 thì số đó là

1.1.3. So sánh các phân số

a) So sánh những phân số cùng mẫu số

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

Phân số nào gồm tử số nhỏ nhiều hơn thì phân số đó bé hơn.Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn nữa thì phân số đó khủng hơn.Nếu tử số cân nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

b) So sánh các phân số thuộc tử số

Trong nhì phân số bao gồm cùng tử số:

Phân số nào tất cả mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số đó béo hơn.Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.Nếu chủng loại số đều nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác chủng loại số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số kia rồi so sánh những tử số của nhì phân số mới.

1.1.4. Những phép tính phân số

a) Phép cộng phân số

Muốn cộng hai phân số gồm cùng chủng loại số, ta cộng hai tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cùng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng chủng loại số nhị phân số, rồi cùng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhị phân số tất cả cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số trước tiên cho chủng loại số của phân số vật dụng hai và không thay đổi mẫu số.

Muốn trừ nhì phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu mã số hai phân số, rồi trừ nhì phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhì phân số ta lấy tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số đầu tiên nhân cùng với phân số máy hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

1.2. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó


*

1.3. Tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó.

1.3.1. Tìm nhị số khi biết tổng với tỉ số

Để giải câu hỏi tìm hai số lúc biết tổng cùng tỉ số ta hoàn toàn có thể làm như sau:


*

1.3.2. Tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ của nhị số đó.


*

1. 4. Hình thoi và mặc tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)

2. Bài tập theo mô hình toán trong đề cưng cửng ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2.

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính giá trị sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. thực hiện dấu >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. mang đến phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số và cho thấy đâu là tử số đâu là mẫu số

Bài 5.

Xem thêm:

Tìm hai số biết.

a) Tổng của hai số bằng 1200, có tỉ số bởi (Largedfrac35)

b) Hiệu của nhì số bằng 450, bao gồm tỉ số bởi (Largedfrac56)

Bài 6. mang đến hình thoi MNPQ, biết độ dài hai đường chéo MP = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích s hình thoi

2.2. Bài giải

Bài 1:

Áp dụng các quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta có cả nhị số thuộc tử số cho nên vì vậy ta đối chiếu mẫu số của 2 số cùng với nhau vì chưng 7 > 5 đề nghị (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn (Largedfrac1414) = 1, yêu cầu 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả nhị số đông đảo khác tử số lẫn chủng loại số nên ta yêu cầu quy định mẫu số nhằm so sánh

Lấy mẫu mã số chung là 39 ta có 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta tất cả 195 > 36, cần (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn cả 2 phân số ta bao gồm (Largedfrac96) cùng chia tử số và chủng loại số mang lại 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả 2 phân số ta tất cả (Largedfrac1510) cùng chia tử số và mẫu số mang lại 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) gọi là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu mã số là 7.

(Largedfrac103) đọc là mười phần ba. Tử số là 10, mẫu mã số là 3.

(Largedfrac59) đọc là năm phần chín. Tử số là 5, chủng loại số là 9.

Bài 4.

Số lớn nên tìm là:

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số nhỏ nhắn cần tra cứu là:

Số bé bỏng = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số nên tìm là 690 và 210

Bài 5.

a) Sơ đồ bài bác toán:

Theo sơ đồ bài bác toán, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số nhỏ xíu là: (tổng : số phần bằng nhau) x số phần nhỏ xíu = (1200 : 8) x 3 = 450

Số to là: (tổng : số phần bằng nhau) x số nhiều phần = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số buộc phải tìm là 450, 750

b) Sơ đồ bài bác toán:

Theo sơ đồ bài toán, hiệu số phần cân nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số nhỏ xíu là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số phần nhỏ nhắn = 450 x 4 = 1800

Số phệ là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số nhiều phần = 450 x 5 = 2250

Vậy số yêu cầu tìm là 1800 và 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Bộ đề ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2 (có đáp án)

3.1. Bộ 10 đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: trong số phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bằng phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: trong số phân số bên dưới đây, phân số lớn hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Gồm hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau

B. Tất cả hai cặp cạnh đối diện tuy nhiên song

C. Gồm bốn cạnh bởi nhau

D. Bao gồm hai đường chéo vuông góc với nhau trên trung điểm của mỗi đường.

Câu 4: Một hình thoi gồm độ nhiều năm hai đường chéo là 17cm với 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: chọn chữ số tương thích trong những chữ số sau nhằm viết vào ô trống làm sao cho 15… phân tách hết mang lại 2, 3 cùng 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ trọng 1: 200, chiều dài phòng học lớp đo được 5cm. Chiều dài thật ở trong nhà học đó là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: một đội công nhân có tác dụng đường, có 7 công nhân thiếu nữ và 12 người công nhân nam, viết:

A. Tỉ số của số công nhân phụ nữ và số người công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân nữ giới và số công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số người công nhân nam với số công nhân nữ:

D. Tỉ số của số công nhân nam và số người công nhân cả tổ:

Câu 8: tìm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích s của thửa ruộng, biết rằng chiều rộng của thửa ruộng bằng (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Hiện nay bố hơn bé 30 tuổi. Ba năm kia tuổi con bằng (Largedfrac27) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có mức giá trị bởi 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn gàng được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số tương thích để điền vào chỗ trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: một đội có 12 bạn trong các số ấy có 5 các bạn nữ. Tỉ số của công ty nam cùng số bạn gái của tổ đó là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Cực hiếm của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một lớp kính hình thoi gồm độ dài các đường chéo cánh 18cm với 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

ĐỀ 3

Câu 1: hiệu quả của phép tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số phù hợp vào nơi trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tứ giác gồm 2 cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bốn cạnh bởi nhau

B. Gồm hai cạnh đối lập bằng nhau

C. Có 2 cạnh giáp vuông góc với nhau

D. Có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

Câu 4. Bà mẹ hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cùng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền vết (>,

a) 2 tiếng 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: tra cứu x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A bao gồm 34 học tập sinh. Nếu như không tính các bạn lớp trưởng thì số học sinh nam gấp đôi số học viên nữ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học sinh nữ, biết lớp trưởng là nữ.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 trong 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Tra cứu x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào chỗ trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 41 tuần 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Nhị kho thóc có toàn bộ 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A bao gồm số thóc bởi (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho bao gồm bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD bao gồm AB = 15 dm, mặt đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích hình bình hành

Câu 8. Tìm hai số biết. Tổng nhị số bởi 124, hiệu hai số bằng 72

ĐỀ 5

Câu 1. đến số 7492… chữ số điền vào nơi chấm và để được số vừa chia hết cho 2 với vừa chia hết đến 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành có diện tích 192(cm^2), độ cao 12m. Độ lâu năm đáy tương ứng của hình kia là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào địa điểm chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ dài đáy và độ cao của hình bình hành là 75cm, chiều cao bằng (Largedfrac23) độ nhiều năm đáy. Tính diện tích s của hình bình hành đó.

Câu 6. Kiếm tìm x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm hai số khi biết hiệu của nhì số bằng 27, gồm tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minh bao gồm 3 lọ bi trung bình mỗi lọ có 72 viên bi. Biết lọ đầu tiên đựng 48 viên, lọ thứ tía đựng 80 viên. Hỏi lọ đồ vật hai đựng từng nào viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp ngàn của số 15794303 gồm những chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong những số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số phân tách hết đến 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong các phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số nào lớn nhất là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông có độ nhiều năm cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Kiếm tìm a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A rộng kho B là 7t 5 tạ thóc. Tra cứu số thóc từng khó, hiểu được số thóc của kho B bởi 4/21 số thóc kho A

Câu 7. Tìm cộng của hàng số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bằng (Largedfrac15) số tuổi của bà mẹ và anh trai, biết anh trai rộng An 6 tuổi. Hỏi người mẹ An bao nhiêu tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số phù hợp vào nơi chấm 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Tra cứu x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 6. Trong đợt thi đua học tập tốt, lớp 4A nỗ lực được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bởi (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B với 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông bằng 16m. Tính độ dài các cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn ko trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 thuộc nạm kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi bao gồm độ dài hai đường chéo là 18cm cùng 12cm. Diện tích s hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 48 giờ đồng hồ 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính quý hiếm biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Search x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A có số học viên nữ bằng (Largedfrac35) số học sinh nam. Kiếm tìm số học viên nam, số học viên nữ lớp đó biết rằng số học viên nữ là 12 học sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số phù hợp vào địa điểm chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích (Largedfrac38)(m^2), độ cao (Largedfrac38)m. Độ lâu năm đáy của hình kia là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên bản đồ tỉ lệ thành phần 1: 100000, quãng mặt đường từ A mang lại B đo được 1m. Độ dài thật của quãng con đường từ A mang lại B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng 450g. Đầu cá nặng bởi đuôi cá cộng với một phần thân cá. Thân cá nặng bởi đầu cá cộng đuôi cá Hỏi cả nhỏ cá nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tìm x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 72m và chiều rộng bởi (Largedfrac23) chiều dài. Biết cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được (Largedfrac34) kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu thóc?

Câu 9. Tính bằng phương pháp hợp lí nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong những số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số nào phân tách hết mang đến 3 với 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Bao gồm 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh lá cây so với tổng cộng viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Cực hiếm của 9 trong 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phép trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) có công dụng là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : đôi mươi = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Bố hơn con 36 tuổi, tuổi con bằng (Largedfrac15) tuổi bố. Hỏi cha bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?