Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

So sánh hơn là 1 trong điểm ngữ pháp quan trọng nằm trong cấu trúc so sánh (còn có đối chiếu nhất, so sánh ngang bằng) của giờ đồng hồ Anh, mà lại mọi fan dù ở bất cứ level cũng cần phải nắm rõ.

Nguyên nhân nằm tại vị trí tần suất mở ra rất liên tục trong giao tiếp ở cuộc sống hằng ngày cũng như trong môi trường học thuật (IELTS, TOEIC,…). Trong bài viết ngày hôm nay, Tự học IELTS sẽ giúp bạn tổng kiến thức về so sánh hơn (comparison) cũng như một số bài tập sẽ giúp đỡ bạn thực hành.


Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

A.Tổng quan về so sánh hơn (Comparison)

1. Định nghĩa so sánh hơn (comparison)

So sánh hai giỏi nhiều đối tượng người tiêu dùng với nhau dựa trên một hay 1 vài tiêu chí và trong các số ấy có một mặt nhỉnh rộng thì họ sẽ sử dụng phép đối chiếu hơn.Xem thêm: Đọc Sách Truyện Quỷ Y Quận Vương Phi Full, Quỷ Y Quận Vương Phi

Bảng tính từ đối chiếu hơn với trạng tự bất quy tắcNguyên mẫuSo sánh hơn
farfarther /further
badworse
badlyworse
manymore
muchmore
littleless
goodbetter
wellbetter

B.Bài tập đối chiếu hơn (comparison exercises)

1. Bài bác tập so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ bỏ dài

Are cats ………… (intelligent) than dogs?.She is…………… (young) than John.Canada is far ………… (large) than Vietnam.My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.She is …………… (quiet) than her sister.My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.My bedroom is …………. (big) than yours.The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.These flowers are ……………… (beautiful) than those.A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

2. Đáp án bài tập về so sánh hơn

More intelligentYoungerLargerMore colourfulQuieterMore boringBiggerWorseMore beautifulbetter

Tóm lại, cấu tạo so sánh hơn giúp bạn làm rất nổi bật một đối tượng người tiêu dùng so với đối tượng còn lại dựa vào cùng một sệt điểm. Thuộc với so sánh bằng và so sánh nhất, đối chiếu hơn được sử dụng không hề ít trong giao tiếp trong môi trường tiếng Anh cần các bạn phải nắm rất rõ cách sử dụng cũng như các xem xét liên quan. Hy vọng Tự học IELTS đã đem đến một kiến thức có lợi cho những bạn. Chúc chúng ta học tập xuất sắc nhé!


*


Cộng đồng americansamurai.net - chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm tay nghề ôn luyện thi IELTS. thâm nhập ngay Group Tự học IELTS 8.0