Bài Thơ Cửa Gió Tùng Chinh

1.Điền tên riêng tương thích vào mỗi nơi trống, biết rằng những tên riêng sẽ là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, sử dụng Gòn.. Thiết yếu tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập (VBT) giờ Việt 5 tập 2 – thiết yếu tả – Tuần 23 – Vở bài tập tiếng Việt 5 tập 2

1. Điền thương hiệu riêng phù hợp vào mỗi khu vực trống, biết rằng những tên riêng sẽ là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, sử dụng Gòn.

Bạn đang xem: Bài thơ cửa gió tùng chinh

a) bạn nữ hero trẻ tuổi hi sinh ở trong nhà tù………………………………………… là chị

b) vào chiến dịch…………………………………………. Anh……………………………….. đã mang thân mình bao phủ lỗ châu mai.

c) Anh………………………………………….. Là chiến sĩ biệt động……………………………….. đã dành mìn trên mong mưu tiếp giáp Mắc Na-ma-ra.

2. Gạch dưới các tên riêng biệt viết sai trong đoạn thơ sau. Viết lại đến đúng những tên riêng rẽ đó.

cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp hai ngàn ……………………………………….

Gió vù vù quất ngang cành bứa …………………………………………….

Trông xa xa nhập nhoè ánh lửa ………………………………………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Chuyển File Pdf Sang Excel Đơn Giản Mà Hiệu Quả Nhất

Vật vờ đầu súng sương sa.

Cửa gió này fan xưa điện thoại tư vấn Ngã bố …………………………………………

Cát bé suối hai chiều dâng lù ………………………………………..

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ ………………………………………..

Chán lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh. ………………………………………..

TRẢ LỜI:

1. Điền tên riêng tương thích vào mỗi vị trí trống, hiểu được những tên riêng chính là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, sử dụng Gòn.Quảng cáo

a) tín đồ nữ hero trẻ tuổi hi sinh trong nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu

b) vào chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Bế Văn Đàn đã lấy thân mình che lỗ châu mai.

c) Anh Nguyễn Văn Trỗi là chiến sĩ biệt cồn Sài Gòn đã chiếm hữu mìn trên cầu Công Lý mưu liền kề Mắc Na-ma-ra.

2. Gạch dưới những tên riêng viết không nên trong đoạn thơ sau. Viết lại mang lại đúng những tên riêng rẽ đó.