Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo

1. Tìm kiếm và vắt thế

Sử dụng công cụ Find (tìm kiếm) cùng Replace (thay thế):

a. Tìm kiếm kiếm

Để search kiếm một từ hoặc cụm từ, ta thực hiện theo những bước sau:

+ Bước 1. Chọn lệnh Edit Find hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F. Hộp thoại Find & Replace sẽ xuất hiện (hình 1);

+ Bước 2. Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm vào ô Find What (Tìm gì).

Bạn đang xem: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

+ Bước 3. Nháy chuột vào nút Find Next (Tìm tiếp).

Chú ý 1:Cụm từ search được (nếu có) sẽ được hiển thị dưới dạng bị "bôi đen". Ta có thể tiếp tục tìm kiếm bằng bí quyết nháy vào nút Find Next hoặc nháy nút Cancel (Bỏ qua) để đóng hộp thoại, kết thúc tìm kiếm.

b. Cầm cố thế

*

Hình 1. Kiếm tìm kiếm và nắm thế​

Thực hiện theo những bước như sau:

+ Bước 1. Chọn Edit Replace hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+H. Hộp thoại Find & Replace sẽ xuất hiện nhưhình 1ở trên;

+ Bước 2. Gõ cụm từ cần tra cứu kiếm vào ô Find What với gõ cụm từ nuốm thế vào ô Replace with (Thay thế bằng);

+ Bước 3. Nháy chuột vào nút Find next để đến cụm từ cần tra cứu tiếp theo (nếu có);

+ Bước 4. Nháy chuột vào nút Replace nếu muốn cố gắng thế từng cụm từ kiếm tìm thấy (và nháy vào nút Replace All nếu muốn cố thế tự động tất cả những cụm từ tra cứu thấy) bằng cụm từ thế thế;

+ Bước 5. Nháy chuột vào nút Cancel để đóng hộp thoại, kết thúc việc search và cố gắng thế.

Chú ý 2:Các lệnh kiếm tìm kiếm và nạm thế đặc biệt hữu ích vào trường hợp văn bản bao gồm nhiều trang.

c. Một số tuỳ chọn trong search kiếm và chũm thế

Word cung cấp một số tuỳ chọn để giúp cho việc tìm kiếm kiếm được đúng đắn hơn. Nháy nút

*

để thiết đặt một số tuỳ chọn thường cần sử dụng như:

+ Match Case: Phân biệt chữ hoa, chữ thường (Sa pa sẽ không giống sa pa);

+ Find whole word only: Từ cần tìm kiếm là một từ nguyên vẹn. Ví dụ, nếu kiếm tìm từ "some" thì những từ như something, sometimes sẽ không được tìm mặc dù có chứa "some".

2. Gõ tắt cùng sửa lỗi

Chức năng Autocorrect (Tự động sửa) thực hiện việc tự động chỉnh sửa văn bản trong những khi ta gõ văn bản. Một giải pháp đơn giản, nội dung của việc sửa này có thể được tạo thành hai loại:

- Sửa lỗi:

+ Hệ soạn thảo văn bản tự động sửa những lỗi chủ yếu tả khi người sử dụng gõ văn bản.

Xem thêm:

+ Ví dụ 1:ngiã sửa thànhnghĩa.

+ mặc dù chức năng sửa lỗi có sẵn trong Word chưa hỗ trợ tiếng Việt.

- Gõ tắt:

+ Chức năng gõ tắt cho phép người cần sử dụng sử dụng một vài kí tự tắt để tự động gõ được cả một cụm từ nhiều năm thường gặp, làm cho tăng tốc độ gõ.

+ Ví dụ 2:vnviết tắt choCộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ta sử dụng lệnh Tools AutoCorrect để mở hộp thoại AutoCorrect (hình 2) rồi chọn/bỏ chọn ô Replace text as you type (Thay thế trong lúc gõ):

*

Hình 2. Hộp thoại AutoCorrect​

Thêm những từ gõ tắt mới vào list này bằng biện pháp sau:

+ Bước 1. Gõ từ viết tắt vào cột Replace với cụm từ đầy đủ vào ô With;

+ Bước 2. Nháy chuột vào nút địa chỉ cửa hàng để thêm vào list tự động sửa.

Chẳng hạn, gõ "Ms" và "Microsoft" rồi nháy nút Add. Từ nay, mỗi lúc gõ "Ms" Word sẽ tự động rứa bằng "Microsoft".

Xóa đi những đầu mục không cần sử dụng đến bằng cách:

+ Bước 1. Chọn đầu mục cần xóa;

+ Bước 2. Nháy chuột vào nút Delete để xóa đi đầu mục đang chọn.