Cách phát wifi từ iphone 6s

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Điểm truy cập cá nhân để chia sẻ kết nối internet di động cầm tay từ iPhone đến những thiết bị khác. Điểm truy nã cập cá thể hữu ích khi những thiết bị khác không tồn tại quyền truy cập internet từ mạng Wi-Fi. Instant Hotspot được cho phép bạn kết nối những thiết bị với Điểm truy cập cá nhân mà không cần nhập mật khẩu.

Bạn đang xem: Cách phát wifi từ iphone 6s

Nếu iPhone hoặc ipad (các giao diện máy Wi-Fi + Cellular) sinh hoạt gần bạn đang chia sẻ Điểm truy vấn cá nhân, bạn có thể sử dụng kết nối internet cầm tay đó trên iPhone của mình. Hãy xem liên kết Điểm truy cập cá nhân.


Ghi chú: Điểm tróc nã cập cá thể không bao gồm sẵn với toàn bộ các đơn vị cung cấp. Phí bổ sung cập nhật có thể áp dụng. Con số thiết bị hoàn toàn có thể kết nối cùng với Điểm truy cập cá thể của các bạn một lần nhờ vào vào nhà cung cấp và mẫu mã máy iPhone. Liên hệ với bên cung cấp của doanh nghiệp để hiểu biết thêm thông tin.


Thiết lập Điểm tầm nã cập cá nhân trên iPhone


Đi tới tải đặt  > Di động > Điểm truy cập cá nhân, kế tiếp bật được cho phép người khác kết nối.


Ghi chú: Nếu các bạn không thấy tùy chọn đến Điểm tróc nã cập cá thể và dữ liệu di cồn được nhảy trong tải đặt > Di động, hãy tương tác với nhà cung cấp về việc thêm Điểm tróc nã cập cá nhân vào gói cước của bạn.


Bạn có thể thay đổi các thiết đặt sau:

Thay thay đổi mật khẩu Wi-Fi mang đến Điểm truy cập cá thể của bạn: Đi tới thiết lập đặt > Di động > Điểm truy vấn cá nhân > password Wi-Fi.

Đổi tên Điểm truy tìm cập cá nhân của bạn: Đi tới tải đặt > thiết lập chung > Giới thiệu > Tên.

Tắt Điểm truy tìm cập cá nhân và ngắt kết nối các thiết bị: Đi tới tải đặt > Di động > Điểm truy vấn cá nhân, tiếp đến tắt được cho phép người khác kết nối.

Trên những kiểu máy có SIM kép, Điểm tầm nã cập cá nhân sẽ sử dụng đường dây được lựa chọn cho dữ liệu di động.

Xem thêm:


Kết nối sản phẩm công nghệ Mac hoặc PC với Điểm tầm nã cập cá thể của bạn


Bạn có thể sử dụng cáp USB, Wi-Fi hoặc bluetooth không dây để kết nối máy Mac hoặc PC cùng với Điểm truy cập cá thể của mình. Triển khai một trong số tác vụ sau:

Sử dụng Bluetooth: Để đảm bảo có thể phát hiện nay được iPhone của bạn, hãy đi tới cài đặt  > bluetooth và giữ nguyên màn hình hiển thị. Sau đó, trên máy Mac hoặc PC, tuân theo hướng dẫn ở trong nhà sản xuất để tùy chỉnh cấu hình kết nối mạng Bluetooth.


Kết nối iPad, iPod touch hoặc một iPhone khác với Điểm tầm nã cập cá thể của bạn


Trên trang bị khác, đi tới thiết đặt  > Wi-Fi, tiếp đến chọn iPhone của người sử dụng từ danh sách các mạng gồm sẵn.

Nếu được yêu mong nhập password trên vật dụng khác, hãy nhập password được hiển thị trong mua đặt > Di động > Điểm truy tìm cập cá nhân trên iPhone của bạn.

Nếu iPhone của doanh nghiệp và vật dụng khác được tùy chỉnh cấu hình như sau thì Instant Hotspot kết nối những thiết bị nhưng không yêu ước mật khẩu:

Mỗi thiết bị rất nhiều được nhảy Bluetooth.

Mỗi thiết bị hầu hết được bật Wi-Fi.

Khi vật dụng được kết nối, một dải màu lam xuất hiện ở đầu màn hình iPhone của bạn. Biểu tượng Điểm truy nã cập cá nhân

*
xuất hiện trên thanh tâm lý của vật dụng được kết nối.


Với share trong gia đình, chúng ta có thể chia sẻ Điểm truy cập cá thể với ngẫu nhiên thành viên như thế nào trong gia đình tự động hóa hoặc sau thời điểm họ yêu mong phê duyệt. Hãy xem cấu hình thiết lập Chia sẻ trong mái ấm gia đình trên iPhone.

Khi bạn chia sẻ Điểm tróc nã cập cá thể từ iPhone, trang bị sử dụng dữ liệu di đụng cho kết nối internet. Để giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn, hãy đi tới mua đặt > Di động > Sử dụng. Hãy coi Xem hoặc biến đổi cài đặt tài liệu di cồn trên iPhone.

Nếu bạn cần trợ góp thêm về việc sử dụng Điểm truy vấn cá nhân, hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của táo americansamurai.net Nếu Điểm truy cập cá thể không hoạt động.