Diện Tích Xung Quanh Lăng Trụ

Diện tích bao phủ hình trụ, diện tích toàn phần hình được tính như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết bí quyết tính diện tích s hình trụ nhé.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh lăng trụ

Không lạ lẫm gì lúc ta hay xuyên bắt gặp các đồ vật thể hình trụ trong cuộc sống. Trong bài viết dưới đây, americansamurai.net sẽ thuộc bạn tò mò một số nội dung liên quan đến nhà đề công thức tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh cùng toàn phần hình tròn tròn. Mời chúng ta cùng tham khảo.


Hình trụ được sử dụng khá thông dụng trong các bài toán hình học tập từ căn bạn dạng đến phức tạp, trong các số đó công thức tính diện tích, thể tích hình trụ thường xuyên được áp dụng khác phổ biến. Giả dụ bạn đã biết phương pháp tính diện tích s và chu vi hình trụ thì cũng rất có thể dễ dàng suy đoán ra những công thức tính thể tích, diện tích xung quanh tương tự như diện tích toàn phần của hình trụ.

Diện tích hình trụ

Diện tích hình trụ gồm có diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.


Diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích xung quanh hình tròn chỉ bao hàm diện tích mặt xung quanh, phủ quanh hình trụ, ko gồm diện tích s hai đáy.

Công thức tính diện tích xung quanh bởi chu vi con đường tròn lòng nhân cùng với chiều cao.

*

Trong đó:

Sxung quanh là diện tích s xung quanh.r là bán kính hình trụ.h là chiều cao, khoảng cách giữa 2 đáy của hình trụ.

Xem thêm:

Diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần được xem là độ to của toàn cục không gian hình chiếm giữ, bao hàm cả diện tích s xung quanh và mặc tích hai lòng tròn.

Công thức tính diện tích toàn phần bằng diện tích s xung quanh cộng với diện tích s của 2 đáy

*

*

*


Ví dụ tính diện tích hình trụ

Bài 1:

Diện tích xung quanh của một hình trụ tất cả chu vi hình tròn trụ đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

Giải:

Ta có: chu vi hình tròn trụ C = 2R.π = 13cm, h = 3cm

Vậy diện tích xung quanh của hình tròn trụ là :

Sxq = 2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm²)

Bài 2: cho 1 hình trụ có nửa đường kính đường tròn đáy là 6cm, trong lúc đó chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ dày 8 cm. Hỏi diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình trụ bởi bao nhiêu?

Giải

Theo công thức ta có buôn bán đường tròn đáy r = 6 centimet và độ cao của hình tròn h = 8 cm . Suy ra ta gồm công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ và ăn diện tích toàn phần hình tròn trụ bằng:

Diện tích bao phủ hình trụ = 2 x π x r x h = 2 x π x 6 x 8 = ~ 301 cm²

Diện tích toàn phần hình trụ = 2 Π x R x (R + H) = 2 X π x 6 x (6 + 8) = ~ 527 cm²

Bài 3: Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích s xung quanh bởi 352cm2.

Khi đó, chiều cao của hình tròn là:

(A) 3,2 cm; (B) 4,6cm; (C) 1,8 cm

(D) 2,1cm; (E) Một kết quả khác

Hãy chọn tác dụng đúng.

Giải: Ta có

*
h=fracSxq2pi r= frac3522pi7=8" width="316" height="42" data-latex="Sxq=2pi rh => h=fracSxq2pi r= frac3522pi7=8" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=Sxq%3D2%5Cpi%20rh%5C%20%3D%3E%5C%20h%3D%5Cfrac%7BSxq%7D%7B2%5Cpi%20r%7D%3D%5C%20%5Cfrac%7B352%7D%7B2%5Cpi7%7D%3D8">

Vậy, câu trả lời E là thiết yếu xác.

Bài 4: chiều cao của một hình tròn trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung xung quanh của hình tròn trụ 314 cm2. Hãy tính nửa đường kính đường tròn đáy với thể tích hình tròn trụ (làm tròn công dụng đến chữ số thập phân lắp thêm hai).