Giải pt bậc 3 online

... Vấn đề giải toán trên máy tính Casio- học sinh hiểu đợc công dụng của việc thực hiện máy tính Casio- tập luyện cho học viên kỹ năng thực hànhII.Chuẩn bị:- gia sư : ngôn từ hớng dẫn cùng máy tính ... FX570MS tuyệt ES- học viên : những loại máy tính III.Nội dung: sử dụng máy tính Casiođể giải dạng bài bác tập tỉ số lợng giác của một góc siêng đề thực hành máy tính CasioI. Mục tiêu: Hin nay, ... Việc giải toán bên trên máy tính Casio- học viên hiểu đợc tính năng của việc thực hiện máy tính Casio- tập luyện cho học sinh kỹ năng thực hànhII.Chuẩn bị:- giáo viên : câu chữ hớng dẫn với máy tính...

Bạn đang xem: Giải pt bậc 3 online

*

*

... Kiện: 1sin 2x2≠− Ta có: ( ) ( ) 33 sin 3x cos 3x 3sin x 4 sin x 4 cos x 3cos x+= − + − ()()()()()() 33 223cosx sinx 4cos x sin xcos x sin x 3 4 cos x cos x sin x sin xcos x sin ... 13tgx 2sin2x+= n/ cot gx tgx 2tg2x=+ p/ +=23x 4x2cos 1 3cos55 q/= 23cos4x 2cos 3x 1− r/ 23x2cos 1 3cos2x+= 2x s/ cos x tg 12+= t/ u/ 23tg2x 4tg3x tg 3x.tg2x−= ... ( ) 3 4 cos x 3 2 sin 2x 8cos x *+= bài xích 63: Giải phương trình: Ta coù: (*) 3 4 cos x 6 2 sin x cos x 8cos x 0⇔ +− =()2cos x 2cos x 3 2 sin x 4 0⇔+− =( )2cos x 2 1 sin x 3 2 sin...

Xem thêm:

*

*

*

... 2Delta>0X1:=(-b+sqrt(delta))/(2*a)X2:=(-b-sqrt(delta))(/2*a)Delta=0X:=-b/2*aTrả lời phương trình cónghiệm képTrả lời phương trình vô nghiệmTrả lời :phương trình có hai nghiệm x1,x2KếT THúC-+-++ - tin hockim 2Sơ trang bị thuật toán giải phương trình bậc 2I. ... = 4 c: = 6 trả lời : chưa hẳn phương trình bậc 2 xong tin hockim 3 Băt đầuNhập a,b,cA không giống 0Delta:=b*b-4*a*cTrả lời:Không bắt buộc Phương trình bậc 2Delta>0X1:=(-b+sqrt(delta))/(2*a)X2:=(-b-sqrt(delta))(/2*a)Delta=0X:=-b/2*aTrả ... A.ví dụ 1 B. VÝ dô 2 C. VÝ dô 3 D. VÝ dô 4III. Th­ gi·n. Tin hockim 5ví dụ 2Nhập vào a : = 2 b : = 3 c : = -5 Delta : = 3* 3 4*2*(-5) = 49Trả lời : phương trình cã nhì nghiÖm :x1 :...