Hai Nguyên Nhân Không Thể Truy Cập 192

IPv4: 192.168.1.1 là Sử dụng cá thể IP.

192.168.1.1 thường xuyên được thực hiện cho cổng bên cạnh của mạng nội bộ. Thỉnh thoảng nó là 1 trong bộ định đường không dây Wifi hoặc một bộ chuyển mạch có công dụng định tuyến. Nếu bạn muốn đăng nhập vào đồ họa quản trị web của nó, vui vẻ nhấp vào http://192.168.1.1 nhằm nhập, nếu như bạn chạm mặt vấn đề khi đăng nhập hoặc mong mỏi biết thêm chi tiết kỹ thuật, phấn kích xem phần trình làng như mặt dưới

Nội dung