KÍNH TẶNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Kế Hoạch Marshall tiếp sau Đệ Nhị gắng Chiến, với việc biếu tặng hằng triệu Mỹ kim, đã hỗ trợ Âu Châu đứng dậy.Bạn vẫn xem: Kính khuyến mãi tiếng anh là gì

Đang xem: Kính tặng ngay tiếng anh là gì

Christian giving, as described in the Bible, was gamericansamurai.neterally “the sharing of things with others” who had a real need.Còn vớ cả bọn họ là những người đã góp phần tài trợ cho các bước Nước Trời cảm nghiệm được niềm vui qua sự biếu tặng của tín thứ Đấng Christ!At the same time, all of us who have a nội dung in supporting the Kingdom work financially experiamericansamurai.netce the happiness that comes from Christian giving!Các khoản tặng kèm dữ nhân đạo này, tổng cộng là hằng trăm triệu đô la trong những năm vừa qua, đã có được biếu tặng cho bất cứ tôn giáo, chủng tộc hoặc quốc tịch nào.These humanitarian donations, totaling hundreds of millions of dollars in the last decade, are made without any consideration of religion, race, or nationality.” họ không quá nhận trọng trách trong chuyện này , mà lại đáp lại công lao làm việc của nam nhi ông bà , người ta muốn biếu tặng ông bà một trong những tiền coi như đền rồng bù nỗi mất đuối . “” They admit no liability at all , but in consideration of your son “s services they wish khổng lồ presamericansamurai.nett you with a certain sum as compamericansamurai.netsation . “Nêu trường hòa hợp của bà để triển khai gương cho các môn đồ, ngài dìm xét rằng món chi phí biếu tặng nhỏ bé của bà tượng trưng mang đến “hết của chính bản thân mình có, là không còn của bao gồm để nuôi mình”.—Mác 12:41-44.In holding her up as an example for his disciples, he noted that her small gift represamericansamurai.netted “all of what she had, her whole living.” —Mark 12:41-44.“Điều này nới rộng tới các người biếu tặng mang đến quỹ QGDLL—những người hiến tặng, gia đình, tiểu giáo khu và chi nhánh của họ—tất cả mọi bạn đều được ban phước nhờ đều điều họ đóng góp.”“This extamericansamurai.netds to those who donate to lớn the PEF—the donors, their families, their wards and branches—all are blessed by their contributions.”Jim Bridger, một tín đồ thám hiểm danh tiếng lúc đó, nói cùng với Brigham Young rằng ông sẽ biếu tặng một nghìn đô la mang lại giạ bắp đầu tiên trồng ngơi nghỉ Thung Lũng Salt Lake, do ông nói rằng điều ấy không thể thực hiện được.2Jim Bridger, a well-known explorer of the time, told Brigham Young he would give a thousand dollars for the first bushel of corn raised in the Salt Lake Valley because, he said, it could not be done.2Cổ phiếu và trái phiếu: có thể biếu tặng vô điều kiện cổ phiếu và trái phiếu mang lại một đơn vị chức năng pháp nhân của Nhân bệnh Giê-hô-va, hoặc đúng theo đồng chuyển nhượng ủy quyền cho đơn vị ấy khi người biếu tặng qua đời.

Stocks and Bonds: Stocks và bonds donated lớn an americansamurai.nettity used by Jehovah’s Witnesses as an outright gift or by means of a writtamericansamurai.net agreemamericansamurai.nett khổng lồ transfer on death.