LỜI CHÚC THÀNH CÔNG BẰNG TIẾNG ANH

Thành công chính là mục tiêu sống, là đích mang đến của mỗi nhỏ người. Con người bọn họ khi sinh ra mập lên ai cũng muốn bản thân được thành công, khẳng xác định trí của chính bản thân mình trong quá trình trong buôn bản hội, được rất nhiều người ngưỡng mộ, nể phục cảm giác mình làm được không ít điều béo múp lớn lao.

Bạn đang xem: Lời chúc thành công bằng tiếng anh

Vì vậy hãy dành các lời chúc thành công bình tiếng Anh tuyệt nhất nhằm tiếp thêm rượu cồn lực cho bạn dạng thân, đồng đội và tín đồ thân của chính mình để họ rất có thể làm được rất nhiều điều vĩ đại mập mạp ấy nhé.

A. Các lời chúc thành công bình tiếng Anh


*
*
*
*

Ươm mầm thành công


11.

Fear no mistakes; make more mistakes ‘cause in them will emerge your success stories. Good luck.

Chỉ sợ không tồn tại sai lầm; hãy cứ sai lầm bởi bọn chúng sẽ làm hiện ra mẩu truyện thành công của bạn. Chúc may mắn.

12.

You will encounter several obstacles on your way to lớn success; standing strong till the last moment is the definition of success.

Bạn sẽ gặp mặt phải một số trở hổ hang trên tuyến phố tới thành công; đứng vững cho đến giây phút ở đầu cuối là tư tưởng của thành công.

13.

What matters in life is not the number of challenges you face but the number of troubles you overcome because the same failure that defeats others will inspire you. Good luck.

Điều đặc trưng trong cuộc sống đời thường không đề xuất là số thử thách mà chúng ta phải đối mặt mà là số rắc rối bạn vượt qua cũng chính vì những thất bại giống như mà hạ gục người khác đang truyền cảm giác cho bạn. Chúc may mắn.

14.

Successful people are dreamers who seek the beauty of the future và struggle all through their lives to bring it to lớn reality. Best wishes in your success journey.

Những người thành công xuất sắc là những người mơ mong tìm tìm vẻ đẹp nhất của sau này và kungfu suốt cuộc sống của họ để đưa nó vào thực tế. Lời chúc tốt đẹp nhất giành cho hành trình thành công của bạn.

15.

Be strong as you fight your way to success, the difficulty you face is nothing compared to the joy of success.

Hãy khỏe mạnh như cách bạn chiến đấu để thành công, những khó khăn bạn phải đối mặt không đáng gì so với nụ cười của sự thành công.

16.

You have shown that you are capable of doing great things. Remember as you rise khổng lồ stardom that achievers are among the humblest people.

Bạn đã cho rằng bạn có chức năng làm hầu hết điều hay vời. Hãy nhớ khi chúng ta trở lên lừng danh rằng những người dân thành đạt là những người dân khiêm nhịn nhường nhất.

B. Phần đa câu hay nhằm khích lệ hướng đến thành công.

1.

Calculate your clever timing, perseverance, và the last 10 years of effort that will make you seem successful overnight. .

(Tính toán thời gian khéo léo, sự kiên cường và 10 năm nỗ lực cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ sau một đêm. ).

2.

Xem thêm:

Don’t worry about failure, you just need to be right once. So, you have really become a successful person already.

(Đừng băn khoăn lo lắng về thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần. Vậy, bạn đã thực sự phát triển thành người thành công xuất sắc rồi).

3.

The biggest risk is not lớn dare khổng lồ take any risks. In a rapidly changing world, you will surely fail if you don’t dare to lớn understand và do not dare khổng lồ change.

( Rủ ro lớn nhất chính là không dám gật đầu rủi ro nào cả. Trong một trái đất luôn đổi khác chóng mặt, các bạn sẽ cầm cứng cáp thất bại còn nếu không dám mạo hiểu với khồng dám thay đổi ).

4.

Nothing we vì can change the past, but everything we bởi vì changes the future. The future depends on what we vì chưng in the present và the future be as bright và successful as your faith.

( ko gì có thể đổi khác được vượt khứ, nhưng hồ hết thứ chúng ta làm hiện giờ có thể biến đổi được tương lai.

Tương lại ra sao phụ thuộc vào phần lớn gì chúng ta làm ở bây giờ và tương lai của bạn sẽ tươi sáng nếu như bạn tin như vậy ).

5.

“Your time is limited. Don’t waste it by living someone else’s life” – Steve Jobs.

( “Thời gian của công ty là hữu hạn đừng mức giá hoài nó bằng cách sống cuộc sống của một người khác” – Steve Jobs).

6.

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key khổng lồ success. If you love what you do, you will succeed ”- Albert Schweitzer.

( “Thành công chưa hẳn là chìa khóa hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chiếc chìa khóa thành công. Nếu khách hàng yêu thích hầu như điều các bạn làm, bạn sẽ thành công” – Albert Schweitzer ).

7.

Success is a journey, not a destination. – A. Moravia.

( Thành công là một trong những hành trình chứ không hề phải là điểm đến. – A. Moravia ).

8.

Success only comes khổng lồ those who are always busy looking for it. -Henry David Thoreau.

(Thành công chỉ mang lại với những người luôn mắc đi tìm kiếm kiếm nó. -Henry David Thoreau ).

9.

You can’t live without ever failing at something, except you live so cautiously that you can’t be considered alive – then, by default, you’ve already failed. – J.K. Rowling.

( các bạn không thể sống mà trước đó chưa từng thất bại tại một việc gì đó, ngoại trừ chúng ta sống quá cảnh giác đến mức quan yếu được xem là sống nữa – lúc đó, mặc định là bạn đã lose rồi. – J.K. Rowling ).