Nhiều Khi Tôi Muốn Bỏ Đi Thật Xa Lyrics

thỉnh thoảng tôi mong bỏ đi thật xa. đồng bọn ngoảnh ngơ như người xa lạ. Fan mình bao năm chăn gối. Hiện giờ còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời phát âm thấu. Tiền khô cháy túi có ai phát âm ta?Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà. Đọa đày vào cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao cầu mộng trôi qua. Còn ghi nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Không yêu đương, chưa lần thương ghi nhớ một người. Bây giờ tình cho với tôi, như mây ghẻ lạnh mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết mến rồi yêu. Là lúc biết đau, biết khổ trăm chiều. Tín đồ đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Bao gồm chăng chỉ với mơ thôi!

Bạn đang xem: Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa lyrics


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.