Những Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp

Với xu thế du nhập quốc tế hiện nay, việc chạm chán một người quốc tế và tiếp xúc dù bạn là 1 trong nhân viên công sở hay tín đồ lao động thường rất phổ biến. Việc giao tiếp lưu loát bởi tiếng Anh cũng mở ra thời cơ nghề nghiệp cuốn hút sau này cho các con. Ba mẹ cùng theo dõi nội dung bài viết đoạn hội thoại giờ Anh tiếp xúc căn phiên bản theo tình huống dưới đây để cùng nhỏ học tập tương tự như phát triển năng lực tiếng Anh của bản thân.

Bạn đang xem: Những đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp

*

20 đoạn hội thoại giờ Anh tiếp xúc căn phiên bản theo tình huống (phần 1)


Do you know how to lớn get downtown? (Làm chũm nào nhằm xuống trung tâm thành phố không?)

A: Hi George, bởi vì you know how khổng lồ get downtown?

Chào George, bạn có biết làm cầm nào để vào trung tâm thành phố?

B: Sure. Why are you going there?

Chắc chắn rồi. Lý do bạn lại ước ao đến đó?

A: I want khổng lồ buy a new computer.

Tôi ao ước mua một máy tính mới.

B: OK, are you driving?

OK, bạn đang lái xe pháo hả?

A: Yes

Vâng.

B: Go straight down this road. When you get to the second light, take a left. Then get on the highway & take exit 52.

Đi thẳng xuống con phố này. Khi bạn đến cột đèn vật dụng hai, rẽ trái. Tiếp đến lên đường cao tốc và đi theo lối ra 52.

A: That sounds really complicated. Can you tell me again? Which road vị I take first?

Nghe thật phức tạp. Chúng ta có thể nói lại cùng với tôi không? tuyến phố nào tôi đi đầu tiên?

B: You go down this road, then at the second light, turn left. That road is Main street.

Bạn đi xuống tuyến đường này, rồi nghỉ ngơi đèn sản phẩm công nghệ hai, rẽ trái. Con phố đó là phố chính.

A: OK, I think I’ve got it now.

OK, tôi nghĩ rằng tôi vẫn đi ngay bây giờ.

Did you see the news today? ( bạn có xem tin tức lúc này không?)

A: John, did you see the news today?

John, bạn đã coi thời sự ngày bây giờ chưa?

B: No, what happened?

Chưa, gồm chuyện gì xảy ra không?

A: There was a big earthquake in San Diego.

Có một trận rượu cồn đất bự ở San Diego.

B: Oh my goodness.

Ôi! Chúa ơi!

A: The president was on the news talking about it earlier.

Tổng thống có nói về tin tức này trước đó

B: Was anyone hurt?

Có ai bị yêu mến không?

A: I think they said two people were killed.

Họ nói có hai người bị giết.

B: Oh, that’s terrible.

Ôi, thật là tồi tệ.

A: Yeah, I can’t believe you hadn’t heard about it. They were talking about it on CNN all day.

Vâng, tin không tin tưởng bạn chưa từng nghe về nó đấy. Nói đang nói trên CNN cả ngày.

B: Oh, I don’t watch TV that often.

Ồ, tôi ko xem TV thường xuyên.

A: Don’t you watch the news?

Vậy là chúng ta không xem thời sự?

B: No, I usually read the news online, but I haven’t had time khổng lồ turn on my computer today.

Không, tôi thường đọc tin tức bên trên mạng, cơ mà tôi không tồn tại thời gian để nhảy máy tính của mình ngày hôm nay.

*
Tham khảo đoạn hội thoại giờ Anh tiếp xúc căn bản theo trường hợp (phần 1)

Your English is so good (Tiếng Anh của người sử dụng rất tốt)

A: Thomas, your English is so good. How did you learn it?

Thomas, giờ Anh của doanh nghiệp tốt thật đấy. Bạn đã học nó như vậy nào?

B: Well, in my country everyone has to lớn take English starting in the first grade. I’ve been taking English courses for 12 years now.

Chà, sinh hoạt nước tôi người nào cũng học giờ Anh từ thời điểm năm lớp một. Tôi đã tham gia những khóa học Tiếng Anh

A: Wow, that’s interesting. I remember when we took that trip last year & visited your family. It seemed like there weren’t many people that could speak with me in English.

Wow, thật thú vị. Tôi nhớ khi họ cùng đi chơi và mang đến thăm gia đình. Có vẻ như như có rất nhiều người ko thể rỉ tai với tôi bằng tiếng Anh.

B: Oh, that’s because they don’t speak English that much.

Ồ, đó là do họ ko nói giờ Anh nhiều.

A: But they speak it in school, right? Maybe they just didn’t like me so they didn’t want to lớn talk to me.

Nhưng bọn họ nói nó sinh sống trường, bắt buộc không? có lẽ rằng họ không ưa thích tôi phải họ vẫn không rỉ tai với tôi.

B: No, actually they liked you a lot. They told me they thought you were very nice. They are just shy. They’re not used to talking with foreigners. I remember when I first came to the US. I was really nervous about speaking with people.

Không, đích thực họ thích chúng ta rất nhiều. Bọn họ nói với tôi rằng bọn họ nghĩ chúng ta rất tốt. Họ chỉ nhút yếu thôi. Bọn họ không biết rỉ tai với tín đồ nước ngoài. Tôi nhớ lúc tôi lần đầu tiên đến the Mỹ. Tôi thực sự lo lắng khi nói chuyện với hồ hết người.

A: I see. I thought there were lots of Americans teaching English in your country.

Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ rằng có tương đối nhiều người Mỹ dạy tiếng Anh sống nước bạn.

Xem thêm:

B: Yes, that’s true. There are probably twice as many now as there were five years ago, but they are mostly in the cities. My family lives in the country.

Vâng đó là việc thật. Có lẽ nhiều gấp rất nhiều lần so với năm năm trước, nhưng lại chúng đa phần ở những thành phố. Mái ấm gia đình tôi sống làm việc quê.

A: I wonder why. Personally I prefer the country to the city. It’s so quiet & peaceful.If I were to lớn teach, I would want to teach in the country.

Tôi tự hỏi tại sao cá nhân tôi đam mê vùng quê hơn thành phố. Nó khôn xiết yên tĩnh cùng yên bình. Trường hợp tôi được dạy, tôi sẽ mong mỏi dạy sinh hoạt nông thôn.

B: do you think you would want to lớn teach someday? I know the schools around my town are looking for teachers, so if you want, I can call them and get more information.

Bạn gồm nghĩ rằng bạn sẽ muốn dạy dỗ ở nông xã một ngày nào đó? Tôi biết những trường học tập xung quanh thị xã của tôi vẫn tìm kiếm giáo viên, bởi vậy nếu như bạn muốn, tôi hoàn toàn có thể gọi đến họ với nhận thêm thông tin.

A: No, I don’t think so. I would need to lớn stay there for a year, và I don’t think I can take that much time off work.

Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi sẽ buộc phải ở lại kia một năm, với tôi không nghĩ là rằng tôi quan trọng dành nhiều thời gian cho công việc.

B: Well, if you change your mind, let me know. I think you would be a really great teacher.

Vâng, nếu khách hàng đổi ý, hãy đến tôi biết. Tôi nghĩ bạn sẽ là một giáo viên thực sự tuyệt vời.

I’ll take you khổng lồ work (Tôi vẫn đưa bạn đi làm)

A: Hello?

Xin chào?

B: Hi Sarah, it’s James.

Chào Sarah, tôi là James

A: Hey James, I can’t talk now. Can I điện thoại tư vấn you back later?

Này James, tôi không thể thủ thỉ ngay thời gian này. Tôi có thể gọi lại cho chính mình sau được không?

B: Sure. Is there a problem?

Chắc chắn rồi. Có vụ việc gì không?

A: I’m late for work and my car isn’t working, so I need to find someone to take me khổng lồ work.

Tôi đi làm việc muộn cùng xe của tôi không hoạt động, do vậy tôi yêu cầu ai đó gửi tôi đi làm.

B: I can take you.

Tôi rất có thể đưa chúng ta đi

A: Oh, really? Thank you. That would help a lot.

Ồ vậy sao? Cảm ơn bạn. Các bạn thật tốt

B: do you need me lớn pick you up after work also?

Bạn tất cả cần tôi đón bạn sau khi thao tác không?

A: Yes, if it’s not too much trouble.

Vâng, giả dụ như không thật phiền cho bạn.

B: It’s no problem. I’m leaving my house now. I’ll be right there.

Nó không có vấn đề gì. Tôi sẽ đi bây giờ. Tôi sẽ tới kia ngay.

A: OK. I’ll wait for you in front of my apartment building.

Vâng, tôi đang đợi bạn trước tòa nhà căn hộ chung cư của tôi.

B: bởi vì you know what’s wrong with your car?

Bạn bao gồm biết xe bạn bị hỏng vật gì không?

A: I’m not exactly sure. I think there’s a problem with the engine.

Tôi ko chắc. Tôi suy nghĩ có vụ việc với hễ cơ

B: OK, I’ll have a look when I get there. I know a lot about cars. When I was younger my father và I used to lớn fix old cars.

Ừ, tôi đang xem qua khi tôi đến đó. Tôi biết nhiều về xe cộ hơi. Lúc tôi còn nhỏ, phụ thân và tôi thường xuyên sửa xe hơi cũ.

*

Giao tiếp giờ Anh theo chủ đề thông dụng

Taking a taxi (gọi taxi)

A: Hello Miss, vày you need a taxi?

Chào cô, cô gồm cần taxi không?

B: Yes.

A: bởi vì you have any luggage?

Cô có tư trang hành lý gì không?

B: Just these two suitcases.

Tôi bao gồm 2 va li này

A: OK, I’ll put them in the back for you. Where are you going?

OK, tôi sẽ đặt nó ở phía sau đến bạn. Các bạn đi đâu?

B: The Comfort Inn.

Quán trọ Comfort

A: I think there are two in Boston. Which one are you going to?

Tôi nghĩ rằng bao gồm hai sống Boston. Bạn sẽ đến loại nào

B: The one downtown.

Cái vị trí trung tâm thành phố

A: Is this your first time in Boston?

Đây có phải là lần đầu tiên của chúng ta ở Boston?

B: No. I’ve been here many times. I come here for work all the time. Vày you know how long it’ll take?

Không. Tôi đã tại đây nhiều lần. Tôi mang đến đây vì các bước mọi lúc. Bạn có biết nó đã mất bao lâu không?

A: It shouldn’t take long. Probably about 15 minutes.

Nó không mất nhiều thời gian. Chắc hẳn rằng khoảng 15 phút.

B: Wow, it looks like the traffic is really bad.

Wow, dường như như giao thông vận tải đang tệ đi.

A: Yeah, there might be an accident up ahead.

Vâng, rất có thể có một tai nạn đáng tiếc ở phía trước.

B: OK, then stop at the next intersection. I’m gonna get out there & take the subway.