Sao chép danh bạ từ gmail sang iphone

Tình hình là sim em bị mất,may mắn là em tất cả để danh bạ sinh hoạt trên gmail,giờ mong mỏi chuyển vào iphone thì làm núm nào ạ